همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

Cyberknife

درمان روباتیک دقیق برای هر نوع بیمار

با این دستگاه گلد استاندارد روش های درمانی SRS و SBRT در همه جای بدن بصورت دقیق و یکپارچه با استفاده از تصویربرداری همزمان و سیستم کاملاً روباتیک امکان پذیر می باشد.

دقت روباتیک برای هر نوع بیمار

سرعت

نصب سریع، طراحی درمان سریع و اجرای درمان سریع

صحت

درمان دقیق، ساب میلیمتری استرئوتاکتیک در همه جای بدن

 سینک کردن حرکت بیمار

درمانی همگام با حرکات ارادی و غیرارادی بیمار

سایبرنایف S7

افزایش رضایت بیماران

بهبود کیفیت زندگی

نتایج فوق العاده                                                       

ارائه درمان های پیشرفته