همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

DR Detectors

DR Detectors

امکان انتخاب بهترین دتکتورهای ثابت 43 ×43 و بی سیم 43×35 متناسب با نیاز های مرکز و بودجه شما را فراهم می آورد. این دتکتور ها در دو جنس مختلف GOS برای آزمون های عمومی رادیوگرافی و CSI  برای آزمون های نقاط حساس به دز و کودکان در دسترس است. این دتکتورها دارای استاندارد بی سیمn  802.11، سایز تصویر 42.3×35.0 و سایز پیکسل فوق العاده 139 میکرون می باشد.