همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

درباره برند واریان

 

شرکت واریان وقف ایجاد یک استاندارد جدید، متحدتر و هوشمندتر از سرطان شناسی میباشد، که همه افراد را از طریق داده ها، بینش ها و راه حل های هوشمندتر برای تحقق بخشیدن به دیدگاه خود از جهانی بدون ترس از سرطان به هم متصل می کند و در پیشبرد این اهداف به همراه Siemens Healthineers مسیر تشخیص تا درمان و بقا را تسریع بخشیده است.

محصولات این برند