همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

درباره برند اورتو

موفقیت خود را در ارتباط با محصولات و خدمات در چگونگی ارتقای بیزینس شما ارزیابی می نمائیم. ما در جهت تشخیص، مانیتورینگ و یافتن قطعیت در تشخیص بیماری ها  گام برداشته ایم. بیش از 70% تصمیم ها و تشخیص های پزشکی بر اساس نتایج آزمایشگاه های کلینیکی حاصل می گردد. محصولات ما دارای توانایی طراحی و مهندسی در سازماندهی، عملیات و استرس های اقتصادی است.

محصولات این برند

Immunodiagnostics System

Immunohematology System