همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

تصویربرداری در رادیوتراپی

سی تی اسکنر در پرتودرمانی

یکی از مهم ترین جنبه های طراحی درمان استفاده از دستگاه های سی تی اسکنر بعنوان سی تی سیمولاتور برای شبیه سازی تصاویر جهت طراحی درمان های پیشرفته در بحث پرتودرمانیست. دستگاه های بسیار جدید زیمنس بعنوان لیدر در بازار به کمک این بخش آمده اند و شامل موارد زیر می باشند: