همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

"گروه شرکت های مطلب" مجموعه ای از خدمات زیر را ارائه می نماید:

 – سیستم های کنترل و فرمان طراحی و توسعه آزمایشگاهی و اتوماسیون سیستم های کنترل

 – آزمون، بررسی و بازرسی تجهیزات بهداشت و درمان

 – خدمات نگهداری

 – بازرسی و آنالیز سلامت

 – مانیتورینگ و بازرسی تجهیزات بیمارستانی

 – مدیریت ساخت و ساز

 – قرارداد فروش و طراحی سیستم های قدرت بیمارستان

 – آنالیز و مهندسی سیستم های تشخیص بیماری

 – مطالعات پیرامون امکان پذیری انجام عملیات و تخمین روزرسانی آنها

 – سیستم های دیالیز کلیه

 – مطالعات موقعیت یابی

 – امور مالی

 – توسعه نرم افزارهای مانیتورینگ بیماران

 – آموزش های مجازی در خانه و در محل مورد نظر

شرح اهداف "گروه شرکت های مطلب" :

سیستم عملیاتی گروه شرکت های مطلب نخست در ارتباط با محصولات بهداشت و درمان بوده و خدمات فنی آن ارائه دهنده همکاری با تمام پتانسیل های ایرانی ها و مشتریهنمان خواهد بود که اینکار توسط امکانات بهداشتی و درمان متنوع و پاسخگوئی پیرامون نوآوری های موجود در خدمات و تکنولوژی می باشد.

گروه ما کیفیت بالا، ارزش افزوده و خدمات به صرفه ای را برای مشتریانمان عرضه می نماید. به منظور تحقق این هدف، از نیروهای تازه نفس و ورزیده، پرانگیزه و ارتقای آنها به سطح بالا در همکاری و سوددهی برای شرکای خود در هر زمینه کاری و فعالیت های زندگی استفاده می کنیم.

شرح فعالیت

سیستم “گروه شرکت های مطلب” از حدود 40 سال قبل کار خود را توسط خدمات گسترده خود در زمینه صنعت بهداشت و درمان با نام KF آغاز نمود. بعنوان مؤسس تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی زیرساخت های پزشکی را متحول نمود و به تعداد دفاتر خود در سایر کشور افزود.

در این زمان شرکت های زیادی زیر نظر “گروه شرکت های مطلب” در زمینه بیمارستانی، امور مالی و بهداشت و درمان در حال فعالیت می باشند.