همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30
24 تیر 1399 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

نصب دومین دستگاه توموتراپی – بیمارستان سیدالشهدا اصفهان

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

10 اردیبهشت 1399 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

برگزاری کلاس آموزشی مبانی فیزیک – بیمارستان شهدای تجریش

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

15 اسفند 1398 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

نصب اولین دستگاه فوق پیشرفته توموتراپی – بیمارستان پارس

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

22 آذر 1398 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

کنگره سالینه رادیوتراپی آنکولوژی ایران – هتل المپیک

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

4 اردیبهشت 1398 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

کنگره انجمن رادیوتراپی آنکولوژی اروپا ESTRO38

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

2 اسفند 1397 توسط مدیر سایت 2 دیدگاه

کنگره تخصصی سالیانه قلب شهید رجایی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است