همراه سلامت و درمان کشور
Your Advanced Healthcare Partner
تهران، خیابان آرژانتین
بلوار الوند، خ35، پلاک8
No8 , 35th St. , Alvand Blv.
Argentina St. , Tehran
واحد فروش :
88651948-9 021
Sales Deptartment :
88651948-9 021
شنبه - چهارشنبه : 8:30 - 16:30
پنجشنبه : 8:30 - 12:30
Saturday - Wednesday : 8:30 - 16:30
Thursday : 8:30 - 12:30

Radixact

دستگاه پیشرفته شتابدهنده خطی

پلتفرم فوق العاده با گستردگی ظرفیت های درمانی

همه کاره بودن

درمان تمام بدن از مورد های ساده تا بسیار پیچیده

کارآمدی بیشتر

اجرای درمان با بالاترین استاندارد برای مراقبت از بیمار.

 

تاثیرپذیری بیشتر

ماکسیمم دوز دریافتی به بافت سرطانی با عوارض جانبی بسیار کمتر

پلتفرم فوق العاده

افزایش رضایت بیماران

 

مقرون بصرفه از لحاظ اقتصادی

ایجاد و توسعه روش های درمانی متفاوت